سیرکولاتور (Circulator)

سیرکولاتور های تولید شرکت ” رافع اصفهان” در سری های زیر قابل سفارش اند:   ‘CC-x’ series: بمنظور تولید دمای   0°c تا -35°c   ردیف مدل حجم مخزن 1 CC-1 1lit 2 CC-3 3lit 3 CC-5 5lit 4 CC-10 10lit Read More