بیانیه ماموریت

باسمه تعالی شرکت رافع اصفهان رسالت دارد تمامی امکانات خود را برای تولید و تامین دانش، تجهیزات و مواد مورد نیاز فعالان صنعتی یا دانشگاهی حوزه های مختلف تولید مواد و انرژی، به ویژه مواد شیمیایی و پتروشیمی به کار Read More