این سری از اتوکلاو ها مخازن تحت فشار ساخته شده از آلیاژ های خاص به منظور تحمل شرایط با دما و فشار بالا می باشند.

دمای راکتور توسط ترموستات های گوناگون قابل کنترل است. در صورت نیاز به افت دمای سریع , یک ژاکت سرد پیرامون مخزن تعبیه می شود،  مبرد از سیرکولاتور به این ژاکت انتقال داده شده و پس از جذب گرما از vessel  مجددا به سیرکولاتور باز میگردد و این عمل تا زمان ایجاد شرایط مورد نظر ادامه خواهد داشت.