سیرکولاتور های تولید شرکت ” رافع اصفهان” در سری های زیر قابل سفارش اند:

 

‘CC-x’ series:

بمنظور تولید دمای   0°c تا -35°c

 

ردیف مدل حجم مخزن
1 CC-1 1lit
2 CC-3 3lit
3 CC-5 5lit
4 CC-10 10lit

 

‘CH-x’ series   :

قابل استفاده برای شرایطی که دمای محیط بالای صفر باشد ، در این حالت این سیرکولاتور قادر به ایجاد شرایط دمایی مخزن تا  300°c است.

 

ردیف مدل حجم مخزن
1 CH-1 1lit
2 CH-3 3lit
3 CH-5 5lit
4 CH-10 10lit

 

‘CB-x’ series   :

بمنظور تولید دما در بازه ی -30°c تا +300°c، مورد استفاده برای شرایطی که به دو دمای بالا و پایین نیاز داریم.

ردیف مدل حجم مخزن
1 CB-1 1lit
2 CB-3 3lit
3 CB-5 5lit
4 CB-10 10lit

 

لازم به ذکر است که سری های نامبرده شده بصورت استاندارد تولید می شود، در صورتی که تمایل به تهیه دستگاهی متفاوت با مدل های  نام برده شده دارید می توانید از مدل های F-x استفاده کنید، در اینصورت برای تولید سیرکولاتور مورد نظر نیاز به محاصبه مخزن و تدارک تجهیزات خاص آن شرایط می باشد.