اتوکلاو های ساخت شرکت ” رافع اصفهان ” برای واکنش های مواد آلی و معدنی در شرایط high pressure  و  high temperature  در حجم های گوناگون و بصورت سفارشی تولید می شوند.

از جمله کاربردهای این اتوکلاو ها عبارت اند از:

  • سیالات Supercritical  ( extraction , reaction )
  • اندازه گیری حلالیت و جذب
  • Pyrolysis
  • تبدیل مواد آلی به گاز
  • تست کاتالیز
  • بررسی خوردگی در دمای بالا
  • Adsorption / desorption گاز ( PSA , TSA )
  • Gas storage material test
  • Gas separation

راکتور های ساخت شرکت ” رافع اصفهان ”  در دو کلاس HW ( هیتر پیرامون دیواره راکتور نصب می شود) و CW ( هیتر داخل اتوکلاو نصب میشود و دیوار بیرونی آن سرد است ) قابل سفارش می باشند.